ΠΟΛ.1150

Αφού καταχωρήσετε την παραγγελία σας από το site μας, θα πρέπει να μας αποστείλετε τα στοιχεία μητρώου επιχείρησης από το taxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο.

Τα βήματα για να κάνετε την παραπάνω διαδικασία είναι τα εξής:

  1. Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας:
   https://login.gsis.gr/mylogin/login.jsp
  2. Πατήστε τον σύνδεσμο «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» στο επάνω μέρος της σελίδας
  3. Πατήστε τον σύνδεσμο «Στοιχεία Μητρώου επιχείρησης»  στο αριστερό μέρος της σελίδας
  4. Για να ισχύει το άρθρο 39 πρέπει το καθεστώς φπα να είναι κανονικό
  5. Εκτυπώστε την σελίδα σε μορφή PDF και ανεβάστε την στην διπλανή φόρμα .
 1.  
 2. Σχετικές διατάξεις
  Α. 1439 /2019
 3. ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΠΑ ΒΑΣΗ ΠΟΛ.1150/2017 (Κινητά τηλέφωνα – Κονσόλες για παιχνίδια – Ταμπλέτες Η/Υ και φορητοί υπολογιστές)                                                                                                                                 

  *Σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου χωρίς την παρακάτω διαδικασία δικαιολογητικών για την απαλλαγή ΦΠΑ επικοινωνήστε μαζί μας διότι δεν χρειάζονται τα παρακάτω έγγραφα και η έκδοση – αποστολή παραγγελίας ειναι άμεση*         

  Για αγορά των παραπάνω συσκευών με έκδοση τιμολογίου με απαλλαγή ΦΠΑ θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά και προϋποθέσεις:

  1. Στοιχεία Φυσικού Προσώπου και Επιχείρησης από το Τaxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας για Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελ. Επαγγελματίες.
  2. Στοιχεία Νομικού Προσώπου και Επιχείρησης από το Τaxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας για Εταιρείες.
  3. Αντίγραφο Έναρξης Εργασιών Επιχείρησης – Ελ. Επαγγελματία.
  4. Γενικό Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ για Εταιρείες.
  5. Καταστατικό Επιχείρησης για Εταιρείες.
  6. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου Φυσικού Προσώπου για Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελ. Επαγγελματίες ή του Νόμιμου Εκπροσώπου για Εταιρείες.
   7. Αντίγραφο επαγγελματικού λογαριασμού απο το TAXIS πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας για Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελ. Επαγγελματίες.
  8. Εξόφληση με Εταιρικό Τραπεζικό Λογαριασμό . 
  10. Παραλαβή στο κατάστημα ή μέσω δέματος από το ίδιο το Φυσικό Πρόσωπο ή Νόμιμο Εκπρόσωπο με επίδειξη ταυτότητας .

   

  – Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε το ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο παραστατικό.
  – Σε περίπτωση που δεν έχουμε λάβει τα παραπάνω έγγραφα στο σύνολό τους (τα αντίστοιχα για Φυσικό ή Νομικο Πρόσωπο) εντός 24 ωρών απο τη παραγγελία ή δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα χωρίς καμία προειδοποίηση και το προιόν θα αποδεσμεύεται, ο πελάτης δε, θα ειδοποιείται με SMS ή Email.


  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΦΠΑ.